โปรดแจ้งถึงความกังวลใจของคุณในงานด้านการกระจายสินค้าเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) นี้ เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่เป็นระเบียบที่เกิดกับการกระจายสินค้าได้ ซึ่งในปัจจุบันเราเองก็ได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือในจุดกระจายสินค้าต่างๆ

เราได้จัดตั้งช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษาถึงความกังวลใจในด้านการกระจายสินค้าขึ้น และคิดว่าเราจะสามารถบรรเทาสถานการณ์ในตอนนี้ได้แม้เพียงเล็กน้อยโดยการดำเนินการลดโอกาสที่จะเกิดอุปสรรคต่อธุรกิจดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่

เรามองว่าควรแก้ปัญหาการกระจายสินค้าต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่สูญเสียสมดุลด้าน SCM (Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน))

  • ประสบปัญหาของล้นคลังสินค้า
  • ไม่สามารถจัดส่งได้อย่างราบรื่น
  • กังวลใจในการรองรับที่ต่างประเทศ
  • เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำให้ดำเนินงานไม่ราบรื่น

ซึ่งหากคุณเกิดความกังวลใจแม้เพียงเล็กน้อยในด้านการกระจายสินค้าอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถช่วยรองรับให้ได้เพียงคุณติดต่อหาเรา โดยเราต้องการที่จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ และพนักงานของเราทุกคนต่างร่วมแรงกันเพื่อเข้าไปรองรับปัญหาเหล่านี้ จึงโปรดปรึกษาเราได้ทุกเมื่อ

「感染症の影響による、物流の悩みをお知らせください。」

感染症が拡散している状況下で物流への混乱も避けては通れません。

弊社では、現在物流のスポットサポートを開始しております。
物流での悩み相談窓口を設け、本業に支障を及ぼす可能性を極力減らして行くことで今の状況を少しでも軽減できればと考えています。

SCM(サプライチェーンマネージメント)のバランスが崩れている現状下で様々な物流の問題を解決できればと考えています。

  • 在庫が溢れて困っている。
  • 配送がうまく手配できない
  • 海外への対応が不安
  • 作業に波があり、うまく回らない

など、どんな些細な物流の悩みでも、お問合せいただけましたら、ご対応します。

こんな時に頼りになる物流会社でありたいと、弊社スタッフ全員で力を合わせて対応しておりますので、お気軽に声がけしてください。