โปรดแจ้งถึงความกังวลใจของคุณในงานด้านการกระจายสินค้าเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

2020 Apr 17

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) นี้ เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความไม่เป็นระเบียบที่เกิดกับการกระจายสินค้าได้ ซึ่งในปัจจุบันเราเองก็ได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือในจุดกระจายสินค้าต่างๆ

เราได้จัดตั้งช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษาถึงความกังวลใจในด้านการกระจายสินค้าขึ้น และคิดว่าเราจะสามารถบรรเทาสถานการณ์ในตอนนี้ได้แม้เพียงเล็กน้อยโดยการดำเนินการลดโอกาสที่จะเกิดอุปสรรคต่อธุรกิจดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่

เรามองว่าควรแก้ปัญหาการกระจายสินค้าต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่สูญเสียสมดุลด้าน SCM (Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน))

  • ประสบปัญหาของล้นคลังสินค้า
  • ไม่สามารถจัดส่งได้อย่างราบรื่น
  • กังวลใจในการรองรับที่ต่างประเทศ
  • เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานทำให้ดำเนินงานไม่ราบรื่น

ซึ่งหากคุณเกิดความกังวลใจแม้เพียงเล็กน้อยในด้านการกระจายสินค้าอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถช่วยรองรับให้ได้เพียงคุณติดต่อหาเรา โดยเราต้องการที่จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ และพนักงานของเราทุกคนต่างร่วมแรงกันเพื่อเข้าไปรองรับปัญหาเหล่านี้ จึงโปรดปรึกษาเราได้ทุกเมื่อ

Contact with us
ปรึกษากับเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคลังกระจายสินค้า, การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์,
การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการจัดส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย

ประเภท *
ชื่อบริษัท *
ชื่อ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ขอคำปรึกษาหรือสอบถาม *
รู้จัก AGLT ยังไง *

 กรุณา คลิก ที่ช่องนี้ ก่อนทำการส่งข้อมูล

การรองรับในสถานการณ์โควิด-19