เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

บริการของ AGLT

ธุรกิจการผ่านด่านศุลกากร

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนั้นขั้นตอนในการติดต่อประสานงานจะมีความซับซ้อน และยุ่งยาก บริษัทจะเป็นตัวกลางดำเนินการโดยหาวิธีต่างๆในการลดภาระของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเพื่อการค้านั้น จะต้องดำเนินพิธีการทางศุลกากร และได้รับอนุญาตนำเข้า ซึ่งอัสสุโตะจะดำเนินการขั้นตอนเรื่องการขออนุญาตนำเข้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการบริหารจัดการที่ครบวงจรตั้งแต่ท่าเรือ, คลังสินค้า, ผ่านด่านศุลกากร จนถึงการจัดส่งสินค้า

บริษัทของเราเป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าจากในประเทศ โดยการเตรียมรับจากสถานที่ปฏิบัติงานและควบคุมกำหนดการให้ตรงกับเที่ยวเรือ และยังเป็นตัวแทนในการจัดทำเอกสารในการนำเข้า-ส่งออก

ขั้นตอนการส้งสินค้าของ AGLT ขั้นตอนการส้งสินค้าของ AGLT

Our Service
บริการของ AGLT

การรองรับในสถานการณ์โควิด-19