Storage
การจัดเก็บรักษา

คลังสินค้าของเรานั้น แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่เหมาะกับสินค้าของลูกค้า ตั้งแต่สินค้าปลีกย่อย เช่น Nut, Bolt หรือแม้แต่สินค้าที่บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ก็รองรับได้ หรือแม้กระทั่งสินค้าที่ต้องระวังเรื่องฝุ่น เราก็มีความพร้อมของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิคงที่

  • การจัดเก็บรักษา1
  • การจัดเก็บรักษา2
  • การจัดเก็บรักษา3

Vanning, Devanning
Vanning, Devanning

ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลนั้น เราพร้อมรับมือกับสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์, อุปกรณ์เสริม, บรรจุภัณฑ์ลังไม้, บรรจุภรรณฑ์กล่องกระดาษ ฯลฯ

  • Vanning, Devanning1
  • Vanning, Devanning2
  • Vanning, Devanning3
  • Vanning, Devanning4

Packing, Test, Inspection, Assemblage
การบรรจุหีบห่อ, การตรวจสอบ, การตรวจนับสินค้า, การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร

การบรรจุชิ้นส่วนของเครื่องจักร จะบรรจุด้วยกล่องกระดาษและลังไม้ เพื่อป้องกันสนิมและน้ำรั่วซึม อีกทั้งยังตรวจนับสินค้าและตรวจสอบ การรับเข้าของสินค้า หลังจากการประกอบชิ้นส่วนอย่างง่ายแล้วเราก็จะจัดส่งสินค้าไปยังไลน์การผลิตที่โรงงานแบบ JIT(ทันเวลาพอดี)

  • การบรรจุหีบห่อ, การตรวจสอบ, การตรวจนับสินค้า, การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร1
  • การบรรจุหีบห่อ, การตรวจสอบ, การตรวจนับสินค้า, การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร2
  • การบรรจุหีบห่อ, การตรวจสอบ, การตรวจนับสินค้า, การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร3

Our Service
บริการของ AGLT