เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

บริการของ AGLT

สนับสนุนการกระจายสินค้า

จากการที่เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า ถึงแม้จะไม่มีบริษัทในไประเทศไทยก็ตาม เราก็ทำการสำรวจตลาดและกิจกรรมทางการตลาดได้เช่นกัน

Trial Import
การทดลองนำเข้าสินค้า

ทดลองนำเข้าสินค้าโดย No commercial value

จากการที่เราเป็นตัวแทนรับสินค้า ถึงแม้จะไม่มีตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทในประเทศไทยก็ตาม เราก็สามารถทดลองนำเข้าสินค้าได้เช่นกัน

ช่องทางการจัดหน่าย ช่องทางการจัดหน่าย ช่องทางการจัดหน่าย

One Stop Control
การบริหารจัดการแบบ One-Stop

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร

คลังสินค้าอยู่ติดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถรวมช่องทางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การผ่านด่านศุลกาการในปริมาณเล็กน้อย หรือแม้แต่การส่งสินค้าถึงปลายทางก็สามารถทำได้เช่นกัน จึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดการวางบิล

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร
ข้อดีของการเป็นตัวแทน
การกระจายสินค้า
  • สามารถมองเห็นกำไรและผลประกอบการได้ง่ายเพราะโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าถูกรวมไว้ในหนึ่งบริษัท
  • ก่อให้เกิดการซื้อขายระหว่างกัน ช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้
  • สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้แม้จะไม่มีองค์กรหรือตัวแทนจำหน่ายในไทย
  • เพราะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จึงมีการให้และการรับอย่างละเอียด สามารถเข้าใจแนวคิดได้ง่าย
  • ถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็สามารถรองรับได้
  • สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ข้อควรระวังในดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • สามารถรับมือกับการค้าระหว่างประเทศที่3
  • สามารถให้เจ้าหน้าที่การตลาดจากประเทศญี่ปุ่นมาทำการตลาดที่ประเทศไทยได้
  • แม้แต่กรณีสร้างบริษัทสาขา ก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทได้

Our Service
บริการของ AGLT

การรองรับในสถานการณ์โควิด-19

xxx