โลโก้ AGLT
บริการของ AGLT สนับสนุนการกระจายสินค้า
บริการของ AGLT เกี่ยวกับ AGLT แนะนำตัวอย่าง

จากการที่เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า ถึงแม้จะไม่มีบริษัทในไประเทศไทยก็ตาม เราก็ทำการสำรวจตลาดและกิจกรรมทางการตลาดได้เช่นกัน

Trial Import
การทดลองนำเข้าสินค้า

ทดลองนำเข้าสินค้าโดย No commercial value

จากการที่เราเป็นตัวแทนรับสินค้า ถึงแม้จะไม่มีตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทในประเทศไทยก็ตาม เราก็สามารถทดลองนำเข้าสินค้าได้เช่นกัน

ช่องทางการจัดหน่าย ช่องทางการจัดหน่าย

One Stop Control
การบริหารจัดการแบบ One-Stop

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร

คลังสินค้าอยู่ติดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถรวมช่องทางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การผ่านด่านศุลกาการในปริมาณเล็กน้อย หรือแม้แต่การส่งสินค้าถึงปลายทางก็สามารถทำได้เช่นกัน จึงทำให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดการวางบิล

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายแบบครบวงจร
ข้อดีของการเป็นตัวแทน
การกระจายสินค้า
  • สามารถมองเห็นกำไรและผลประกอบการได้ง่ายเพราะโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าถูกรวมไว้ในหนึ่งบริษัท
  • ก่อให้เกิดการซื้อขายระหว่างกัน ช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้
  • สามารถจัดจำหน่ายสินค้าได้แม้จะไม่มีองค์กรหรือตัวแทนจำหน่ายในไทย
  • เพราะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จึงมีการให้และการรับอย่างละเอียด สามารถเข้าใจแนวคิดได้ง่าย
  • ถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็สามารถรองรับได้
  • สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ข้อควรระวังในดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • สามารถรับมือกับการค้าระหว่างประเทศที่3
  • สามารถให้เจ้าหน้าที่การตลาดจากประเทศญี่ปุ่นมาทำการตลาดที่ประเทศไทยได้
  • แม้แต่กรณีสร้างบริษัทสาขา ก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทได้

Our Service
บริการของ AGLT

เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคลังกระจายสินค้า, การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์, การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการจัดส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย