เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้

บริการของ AGLT

Our Vision
การมุ่งสู่ระดับโลกของ AGLT

มุ่งสู่การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต และให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวางจร

ซึ่งแน่นอนว่า การจัดเก็บในคลังสินค้า・การขนส่ง・การรับเหมาในการค้าขายระหว่างประเทศตั้งแต่การสั่งซื้อ จนถึงการผลิต การรวบรวม การจัดหา สินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดส่งสินค้า เราจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการแกไขปัญหาทั้งหมดที่เหนือกว่าโลจิสติกส์

A new logistic company with 3PL system, which has never been in Thailand

บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างโลจิสติกส์ให้เข้ากับความต้องการของบริษัทลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยการรวมกันของความหลากหลายในด้านโลจิสติกส์ ด้วยท่าทีที่เสนอฟังค์ชั่นโลจิสติกส์ในเรื่องต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องสอดคล้องกับประเทศไทย และยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นำไปใช้ด้วย

 • บริษัทโลจิสติกส์เปิดใหม่ในประเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานแทนในการซื้อขายผ่านประเทศที่3
 • จากที่มีการจัดหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบให้กับลูกค้า การควบคุมดูแล การผลิตในโรงงาน การร่วมมือค้าขายซึ่งกันและกัน ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีการยื่นนำเสนอการปฏิรูปโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน โดยการดำเนินการอย่างจริงจัง และครอบคลุมกิจการโลจิสติกส์ ซึ่งผลลัพท์ที่ได้ก็เพิ่มขึ้นทีละขั้นอย่างมั่นคง

  จะนำมาซึ่งประโยชน์ “การมองเห็น” ของกระบวนการโลจิสติกส์

  โดยทั่วไป จะมีการยื่นนำเสนอการปฏิรูปโลจิสติกส์กับเจ้าของสินค้า การรับฝากสินค้าธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรทั้งหมด จึงจะเรียกว่าบรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปในการที่จะแก้ไขความไม่สะดวกที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ “ขัดแย้ง” ของผู้ส่งและผู้ให้บริการ(ในประเทศญี่ปุ่น บางกรณีก็เป็นเช่นเดียวกับผู้ให้บริการ)บุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญ จะยืนอยู่ในตำแหน่งของผู้ส่งสินค้า และจะดำเนินการวางแผนการออกแบบ และการทำงานของโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทของเราจะให้บริการแก่ลูกค้าของเราเสมือนเป็นครอบครัวโดยการทำให้ “มองเห็น” จุดของปัญหาอย่างละเอียด ข้อมูลค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ เป็นจุดของปัญหาที่ทะลักออกมา เราจะนำเสนอการออกแบบระบบโดยรวมที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 • จะนำมาซึ่งประโยชน์ “การมองเห็น” ของกระบวนการโลจิสติกส์
 • เพื่อให้บริการวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างมีคุณภาพสูงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการรักษาคุณภาพของการบริการแต่ละอย่างให้อยู่ในระดับที่สูง แน่นอนว่า AGLT ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อมตะนคร เป็นคลังสินค้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ปริมาณที่สามารถรับน้ำหนักได้คือ 3 ตันต่อตารางเมตร มีความสูงของเพดานอยู่ที่ 10 เมตร เนื่องจากมีโอกาสที่จะถูกน้ำท่วม เราจึงได้มีการออกแบบคลังสินค้าให้มีความสูงจากพื้น 1 เมตร 60 เซนติเมตร และมีการติดตั้ง Dock Level 2 ช่อง, PIT รถบรรทุก 3 ช่อง, ทางลาดขนาดใหญ่(สามารถขับรถบรรทุกขึ้นไปได้) นอกจากนั้น จริงๆแล้วเราได้ดำเนินการบริหารจัดการ โดยเพิ่มการศึกษาของพนักงานคนไทยเข้าไปด้วย ในช่วงที่เช่าสำนักงานจนถึงการก่อสร้างคลังสินค้าเสร็จเรียบร้อย เราได้ทุ่มเทให้กับการอบรมแก่พนักงานในเรื่องของงานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความคิดที่ว่าแก่นแท้ของโลจิสติกส์คือ [คน] ไม่ใช่แค่การบังคับให้เก่งแต่ทฤษฎี สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นได คือ การสื่อสารที่ออกมาจากใจ ปัจจุบันคลังสินค้าที่มีชื่อเสียงเรียกว่ามีระดับการบรหารจัดการที่สูงนั้นยังมีอยู่น้อย เราจึงได้สร้างคลังสินค้าหลังใหม่ในเดือน กรกฏาคม ปี2015 โดยมีพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร ในคลังจะมีสินค้าสำเร็จรูป 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการสินค้าชองประเทศพม่าและกัมพูชา แต่ในอนาคตเราจะปรับสภาพแวดล้อมให้สามารถรับมือกับสินค้าในทุกสถานที่ได้

  Our Service
  บริการของ AGLT

  การรองรับในสถานการณ์โควิด-19